Heil ved fra Gudbrandsdalen

Ottadalen Massivtre

Vågåvegen 35

2580 Vågå

Norge

firmapost@ottadalenmassivtre.no

Ottadalen Massivtre As er rådgiver og leverandør av massivtre elementer. Har du et ønske om å bygge hus i massivtre, så er det viktig å involvere arkitekt og massivtre leverandør tidlig i prosessen for å på best mulig måte få utnyttet egenskapene som fins i Massivtreet. 


Vi er der for deg gjennom hele prosessen fra prosjektering til bygging! 


Rådgiving

Massivtre-element


Eksklusive element i fjellfuruprev next