Hvem er Ottadalen Massivtre AS


Ottadalen Massivtre AS ble etablert av fire lokale bedrifter fra Ottdalen sommeren 2018. Eierne er aktive og godt etablerte aktører i lokalmiljøet og har som målsetning å utvikle Ottadalen som et kompetansesenter for tre og massivtre, gjennom bruk av lokale råvarer og lokal kompetanse. 

 

Eiere

Langmorkje Almenning

Langmorkje Almenning er eid av 426 bruksberetigede bruk i Vågå og står for forvaltningen av skogen i Langmorkje Statsalmenning i tillegg til driften av sagbruket i Randsverk. Skogen består av ca 100.000 produktiv fjellfuruskog. Det avvirkes årlig rundt 7.000 m3 tømmer som foredles på Randsverk Sag og Høvleri

http://langmorkje.no

 

Skjåk Almenning

Skjåk Almenning er Norges største private skogeiendom med 2 millioner daa. På et normalår blir det avvirket ca 10.000 m3. Skjåk Almenning har 15 ansatte og datterselskapet tar seg av trelastproduksjonen

https://www.skjak-almenning.no/

 

Brun Bygg As

Er et bygg og murerselskap fra Vågå. Brun Bygg ble etablert av Torstein Brun i 2004 og har i dag 25 ansatte tømrere, murere og andre fagfolk. Brun Bygg prosjekterer, rehabiliterer og bygger nytt. De har spesialisert seg på bygg i massivtre

http://www.brunbygg.no

 

SEBB AS

Er et byggselskap fra Skjåk. SEBB ble etablert i 1992, med utgangspunkt i Skjk Entreprenør og Bismo Bygg. Selskapet tar på seg oppdrag innenfor nybygg, restaurering, tømring og kraning. SEBB har i dag 21 ansatte

http://www.sebb.noInnleide rådgivere

Steinar Løkken

Tidligere Avdelingsleder

Nordplan Avdeling Vågå

http://nordplan.no

Eli Johanne Lundemo 

Næringssjef

Skjåk Kommune

http://skjak.kommune.no

Live Brimi

Næringskoordinator

Vågå Kommune

http://vaga.kommune.no

 
 

Hvordan startet prosjektet?

Massivtreprosjektet startet på et initiativ fra Brun Bygg As, Langmorkje Almenning, Skjåk Almenning, SEBB AS, Nordplan avdeling Vågå, Skjåk Kommune og Vågå Kommune høsten 2017. Etter et stort kickoffmøte ble det besluttet å etablere et felles forprosjekt


Prosjektet ble etablert for å vurdere muligheten for å starte med lokal produksjon av Massivtre for å på en  bedre måte kunne utnytte den høye kvaliteten på råvarene og den tre faglige kompetansen som finnes i Ottadalen. 


Utifra prosjektet ble Ottadalen Massivtre AS stiftet sommeren 2018.


Prosjektet har fått finansering fra Oppland fylkeskommune, Forskningsrådet, regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, Skjåk Kommune og Vågå Kommune, Langmorkje almenning og Skjåk almenning.